rtg

   RTG

Podstawową potrzebą z jaką spotyka się każda pracownia RTG i USG w swojej działalności jest nienaganne wykonanie badań radiologicznych, które umożliwiają uzyskanie kompletnej i czytelnej informacji o stanie narządów wewnętrznych i wszelkich zmianach w organizmie pacjenta. Praktyka pokazuje, że najczęstsze błędy w interpretacji obrazu RTG są spowodowane złą jakością zdjęć. Od jakości wykonanych zdjęć zależy bowiem w dużej mierze to, jak szybko i dokładnie zostanie postawiona diagnoza.

Nasza pracownia sięga po nowoczesne rozwiązanie cyfrowe, bo taka forma obrazowania oferuje znacznie większe możliwości w zakresie diagnostyki niż radiologia klasyczna. Obraz stworzony na monitorze może zostać w dowolny sposób modyfikowany poprzez powiększanie, zmianę kontrastu, automatyczne pomiary odległości i kształtów, wybór danego fragmentu i jego szczegółową obserwację. Umożliwia również jednoczesną pracę i obserwację obrazu przez specjalistów pracujących w różnych salach, na różnych komputerach. To z kolei skutkuje wyższą rozpoznawalnością wszelkiego rodzaju schorzeń i pozytywnymi konsekwencjami dla pacjentów, lekarza i całej placówki. Kolejnym ograniczeniem, jakie napotyka się przy stosowaniu radiologii klasycznej są powody organizacyjno-finansowe.
 

Wyniki badań przeprowadzone w tradycyjny sposób trzeba gromadzić w archiwach, a odnalezienie poprzedniego badania, często po latach, jest w najlepszym wypadku uciążiwe, a często wręcz niemożliwe. Zagubione badania są utracone bezpowrotnie. Ponadto archiwa takie zajmują dużo miejsca i pracy personelu. Pacjentom spoza szpitala konieczne jest wydanie badania na błonie wraz z opisem. Radiologia cyfrowa eliminuje te ograniczenia. Ponadto swoistym ograniczeniem są również powody prawne. W sytuacji narastającej ilości roszczeń pacjentów wobec placówek służby zdrowia z tytułu błędów w sztuce, niedodiagnozowania itp., kluczową kwestią staje się dokumentacja w szpitalu i dostęp do poprzednio wykonanych badań. Ustawodawstwo nakazuje wieloletnią archiwizację badań: aby zastosować optymalną archiwizację elektroniczne obrazy medyczne muszą być ucyfrowione, a to umożliwia właśnie radiologia cyfrowa. Ustawodawstwo zaleca wydanie pacjentowi wyniku badania, nie określla natomiast formy, w jakiej badanie ma być wydane. Ucyfrowienie obrazów umożliwia wydanie badań na płytce CD.


 Warto również zaznaczyć, że radiologia cyfrowa ma znaczący wpływ na ochronę środowiska poprzez eliminację toksycznych ścieków z ciemni i kamery laserowej (klasyczna rentgenodiagnostyka generuje niebezpieczne odpady, które pracownia musi gromadzić i utylizować), znaczne zmniejszenie ilości (a docelowo całkowite wyeliminowanie) błon medycznych, które po okresie archiwizacji również trzeba utylizować, wyeliminowanie zużycia uzdatnianej wody niezbędnej w klasycznym, mokrym procesie.
 

W naszej pracowni wykonujemy zdjęcia rtg aparatem Cosmos BS firmy Philips. Można nim wykonywać badania zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej. Aparat posiada trzy komory jonizacyjne. Oznacza to, że dobiera parametry ekspozycji w sposób automatyczny mierząc ciało człowieka i dobierając optymalne warunki. Charakterystyka pracy generatora jest dobrana do radiologii cyfrowej i dlatego ilość promieniowania potrzebnego do wykonania zdjęcia jest obecnie dwukrotnie mniejsza niż przy klasycznych zdjęciach. Pomiary te były wykonywane zarówno przez Sanepid, jak i pracownika firmy Philips. Praktycznie nie ma zdjęć nieudanych /chyba tylko w przypadku, gdy pacjent poruszy się/. Zdjęć cyfrowych nie można zepsuć - z każdego zdjęcia można wycigąnąć potrzebne informacje. Robi sie to już na etapie obróbki i oceny zdjęcia. Poprzez dobór odpowiednich parametrów takich jak jasność, kontrast, itp. nawet najgorsze zdjęcie wyjściowe można ocenić i opisać.     

BADANIA RTG ZĘBÓW

 Zdjęcia rentgenowskie zębów na potrzeby leczenia stomatologicznego są bezpłatne pod pewnymi warunkami.

W/g zarządzenia Ministerstwa Zdrowia:  

1./ Pacjentowi przysługują dwa bezpłatne zdjęcia w ciągu roku
   2./ Bezpłatne wykonanie zdjęcia musi się wiązać z prowadzonym leczeniem stomatologicznym. Nie można więc zrobić sobie bezpłatnego zdjęcia "na pamiątkę". Po wykonaniu zdjęcia nalezy dostarczyć je do zakładu stomatologicznego posiadającego podpisaną z NFZ umowę o refundacji kosztów celem kontynuacji leczenia. Ograniczenia te wynikają z faktu kosztów ponoszonych przez NFZ na refundację wykonanych badań.

W przypadku zębów zmiany chorobowe uzębienia następują powoli i obserwacja uzębienia w cyklu sześciomiesięcznym jest wystarczającą podstawą dla stomatologa do określenia zmian chorobowych i podjęcia decyzji o sposobie leczenia. Wykonujemy zarówno zdjęcia punktowe, czyli pojedynczego zęba, jak i panoramiczne, czyli obejmujące całą szczękę pacjenta. Zdjęcia punktowe, czyli pojedynczych zębów lub fragmentów szczęki wykonujemy cyfrowym aparatem PLANMECA INTRA. Natomiast do zdjęć panoramicznych, czyli obejmujących całą szczękę dookoła używamy sprzętu marki Cranex Excel.

Obydwa aparaty operują niewielką dawką promieniowania. Jest ono całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Fotografie charakteryzują sie bardzo dobrą jakością i mogą być zapisane na dysku komputera, a następnie skopiowane na CD lub inny rodzaj pamięci pzrenośnej. Mogą być oczywiście wysłane mailem bezpośrednio na monitor stomatologa prowadzącego leczenie i tam poddane analizie.